"Az igazság csak annyiban érvényesíthető, amennyit mi magunk harcolunk ki belőle!" B. Brecht
Szakterület

Az ügyvédi iroda igyekszik ügyfelei igényeit a lehető legszélesebb körben kielégíteni, azonban elsődlegesen az alábbi szakterületeken vállalja a jogi képviseletet:

 • Polgári jog
  - a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és egyéb okiratok véleményezése, szerkesztése, ellenjegyzése
  - peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet,
  - választott bíróság előtti képviselet
 • Gazdasági jog
  - a gazdasági élet szereplőinek állandó- és eseti ügyekben történő jogi képviselete,
 • Társasági jog
  - Társasági jog és az ahhoz kapcsolódó cégeljárás, így különösen a gazdasági társaságok alapításához, átalakulásához, működéséhez és megszűntetéséhez szükséges okiratok megszerkesztése,azok illetékes cégbírósághoz, hivatalokhoz való benyújtása. Képviselet társasági jogi perekben.
  - szövetkezetek alapításához, jogszerű működéséhez, megszűntetéséhez szükséges okiratok megszerkesztése, s azok illetékes bírósághoz, hivatalokhoz való benyújtása.
  - követelések jogszerű érvényesítésével kapcsolatos eljárásokban a hitelezői képviselet,
 • Társadalmi szervezetek joga
  - alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete
  - tanácsadás non-profit szervezetek, egyesületek részére
 • Ingatlanjog
  - Ingatlanok adásvételével, cseréjével, ajándékozásával, használatával, bérletével, megosztásával kapcsolatos okiratok megszerkesztése,
  - képviselet az azokhoz kapcsolódó – így különösen földhivatali – eljárásokban.
  - telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos ügyintézés;
  - közös tulajdon alapításával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése;
  - társasházak alapítása, alapító okirat módosítása, ezzel kapcsolatos ügyintézés;
  - ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések elkészítése