"Az igazság csak annyiban érvényesíthető, amennyit mi magunk harcolunk ki belőle!" B. Brecht
Ingatlanjog

A szocpol igénybevételének lehetőségei 2015.július 1-től

2015. július 1-jétől új vagy használt lakás vásárlására és meglévő lakóingatlan legalább 1 lakószobával történő bővítésére is elérhető lesz a szocpol (új nevén: CSOK – Családi Otthonteremtési Kedvezmény).

A 2015. július elsejével hatályba lépő változások közül a legfontosabb, hogy már egy gyermek után is lehet majd támogatást igényelni, illetve bevonják a kedvezményezetti körbe a használt lakásokat is. A támogatás összegénél a 4 éven belül vállalt gyermekekkel is számolni lehet.

I. Építkezés esetén új lakásnak az az épület minősül, melyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek vagy tetőtér-beépítéssel jön létre, s a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabály előírásai szerint megfelel, s amely elkészülte után használatbavételi engedély köteles.

Vásárlás esetén új az a lakás, amelyet jogi személy vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

 • amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
 • amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy vagy egyéni vállalkozó.

Az igénylés feltételeit a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet tartalmazza.

 • Új lakóingatlan építése esetén az ÁFA nélkül, új lakóingatlan vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, az ingatlan teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó bekerülési költség/vételár nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 Ft-ot.
 • Az épített vagy vásárolt új lakás „B” vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú.
 • A szocpol igénybevételével épített vagy vásárolt lakóingatlanban az igénylőknek/támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Élettársak és házastársak esetén a lakóingatlanban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Rajtuk kívül csak az általuk eltartott gyermek(ek) szerezhet(nek) tulajdonjogot.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekeiknek valamint az együttköltöző családtagoknak nem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs.
 • Az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát a bekerülési költség vagy vételár kiegyenlítéséhez kell felhasználni.
 • Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel.
 • Az állami vám- és adóhatóságnál nincsen nyilvántartott köztartozása.
 • Vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételárról, építkezés esetén a bank által elfogadott bekerülési költség 70%-áról saját névre szóló számlát kell bemutatni.

Használt lakás vásárlásához legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, vagy meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik.

A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével vásárolt lakás vételára nem haladja meg Budapesten a 35 millió forintot.

A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva - 10 évig terjedő időszakra - az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését a családok otthonteremtési kedvezményét folyósító hitelintézet kérelmezi. Ezen időszak lejártáig haszonélvezet alapítására nem kerül sor.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény összege:
a) egy gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete:
aa) legalább 40 m2, de nem haladja meg az 55 m2-t, 500 000 Ft,
ab) 55 m2-t meghaladja, 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
ba) legalább 50 m2, de nem haladja meg a 65 m2-t, 800 000 Ft,
bb) 65 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 80 m2-t, 1 000 000 Ft,
bc) 80 m2-t meghaladja, 1 300 000 Ft,
c) három gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
ca) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 1 200 000 Ft,
cb) 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 500 000 Ft,
cc) 90 m2-t meghaladja, 2 000 000 Ft,
d) négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
da) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 600 000 Ft,
db) 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 2 000 000 Ft,
dc) 100 m2-t meghaladja, 2 500 000 Ft.

Az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.

A családok otthonteremtési kedvezménye összegét
a) „A” (energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,1-es,
b) „A+” (fokozottan energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,2-es, vagy
c) alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as szorzószám alkalmazásával kell megállapítani.

A családok otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől. Ha az igénylő határidőn belül nem él a családok otthonteremtési kedvezménye igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.